Czy emeryci i renciści mogą się spodziewać zmian zasad waloryzacji?

Redakcja IUVENIS - 31.10.2017
63

Czy emeryci i renciści mogą się spodziewać zmian zasad waloryzacji?

Każdego roku w marcu następuje waloryzacja świadczeń, która obecnie dotyczy około 9 mln emerytów i rencistów. Rząd wraz ze związkowcami oraz przedsiębiorcami będzie rozmawiał o ewentualnej zmianie systemu waloryzacji.


Rada Dialogu Społecznego pochyli się nad zasadami podnoszenia wysokości świadczeń. Obecnie o podwyżce decydują dwa czynniki – inflacja (wzrost cen) oraz 20 proc. realnego wzrostu płac w gospodarce. Niektórzy podnoszą, że emeryci i renciści powinni otrzymywać taką samą podwyżkę, jak pracownicy. Inni zaś twierdzą, że ze względu na mniejsze wydatki świadczeniobiorców waloryzacja ich świadczeń powinna być mniejsza.

Rząd zakłada, że w przyszłym roku waloryzacja wyniesie 2,7 proc., co przy najniższym świadczeniu daje podwyżkę o 27 zł brutto. W gospodarce zaś, wśród pracowników, podwyżka płac wyniesie około 4,7 (według szacunków rządu). Związkowcy uważają, że taka różnica jest krzywdząca dla emerytów i rencistów, dlatego domagają się zmiany systemu.

Stanowisko związkowców

Jak podaje wyborcza.biz, za kilka tygodni rozpocznie się dyskusja, w ramach której rząd, związki zawodowe oraz przedsiębiorcy będą rozmawiali o przemodelowaniu systemu waloryzacji. Związkowcy przede wszystkim chcą wyrównania wzrostu wysokości emerytury oraz pensji w sektorze gospodarczym. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, zaproponowała jeszcze szerszą reformę:

„Przy obecnej formule emeryci i renciści nigdy nie dostaną dużych podwyżek. Dlatego musimy ustalić nowe reguły. Zaproponowałam, aby nowy wzór wyliczania waloryzacji był uzależniony od tempa wzrostu PKB. Emeryci też powinni bowiem korzystać na wzroście gospodarki”

Łukasz Wacławik, ekspert od ubezpieczeń społecznych, zwrócił również uwagę na fakt, że waloryzowane dodatkowo powinny być również zasiłki pielęgnacyjne dla osób powyżej 75 roku życia. Zwrócił on uwagę na fakt, że w tym wieku wydatki medyczne znacząco idą w górę, a zasiłek pielęgnacyjny nie podąża za wzrostem. Jego obecna wysokość to 209,59 zł brutto.

Stanowisko pracodawców

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, który do września br. pełnił funkcję członka rady nadzorczej ZUS, przyznaje, że dyskusja na temat waloryzacji jest potrzebna. Zwraca jednak uwagę na zmieniającą się sytuację demograficzną:

„Obecnie żyjemy coraz dłużej, średnio co pięć lat o rok wydłuża się oczekiwana długość życia. Jednocześnie rodzi się mniej dzieci. To powoduje, że proporcje między osobami w wieku produkcyjnym a poprodukcyjnym są dla nas bardzo niekorzystne. Inaczej mówiąc, mniej osób pracuje na coraz większą liczbę emerytów. W takich warunkach nie jest możliwe zwiększanie emerytur. Wyjście jest więc jedno: podnosimy wiek emerytalny i pracujemy dłużej. Wtedy zwiększa się liczba pracujących i jest z czego podnosić emerytury”

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października jest według Mordasewicza zamknięciem tematu waloryzacji na najbliższych kilka lat. Rząd nie wysuwa na razie żadnych własnych propozycji, stosując rozwiązania doraźne. Gabinet Beaty Szydło czeka na informacje od partnerów społecznych.

Comments

comments

63
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...