Czym jest odwrócona hipoteka i dlaczego coraz głośniej o niej?

Redakcja IUVENIS - 01.12.2017
291

Czym jest odwrócona hipoteka i dlaczego coraz głośniej o niej?

Odwrócona hipoteka coraz częściej pojawia się w medialnych dyskusjach, dotyczących przyszłości seniorów.


Podnoszone są głosy, że potrzebne jest dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań zachodnich, które pozwolą na zawarcie umowy o wypłacanie dożywotniej renty. Czy takie rozwiązanie może sprawdzić się w Polsce?

Czym jest odwrócona hipoteka?

Można ją niejako określić odwróconą umową kredytową – zamiast pożyczać pieniądze na kupno nieruchomości, w tym wypadku oddajemy nieruchomość w zamian za pożyczenie pieniędzy. Umowa przenosi prawo własności na firmę, która zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania seniora. Co do zasady, nabywca nieruchomości powinien dostarczać wszelkich, niezbędnych do godnego życia rzeczy i rozwiązań. Może to dotyczyć ubrań, światła, opału, czy chociażby zapewnienia opieki w przypadku choroby. W umowie często zabezpieczona jest również kwestia pogrzebu – nabywca zobowiązuje się do zapewnienia pochówku zgodnego z miejscowym zwyczajem.

Strony zawieranej umowy mogą jednak ustalić, że firma będzie dla seniora wypłacała dożywotnią rentę, która rekompensuje powyższe czynności i opiekę. Umowa pomiędzy stronami dotyczyć może również tego, że osoba starsza ma prawo mieszkać w przepisywanej nieruchomości aż do końca swoich dni.

Taka dowolność, choć dosyć wygodna i elastyczna, niesie za sobą ryzyko niewłaściwego skonstruowania umowy. Senior może więc, nie zdając sobie z tego sprawy, podpisać niekorzystne dla siebie ustalenia, które finalnie przeniosą prawa własności, ale nie zapewnią bezpieczeństwa finansowego na starość.

Niska emerytura, samotność

Odwrócona hipoteka jest rozwiązaniem, które funkcjonuje już prawnie w krajach zachodnich. Za pomocą ustaw regulowane są zasady podpisywania umów, a co za tym idzie, państwo czuwa nad bezpieczeństwem osób starszych.

W polskim prawie nie ma jeszcze rozwiązań, które regulowałyby zasady odwróconej hipoteki. Oczywiście istnieje możliwość podpisania prywatnej umowy, poświadczonej notarialnie, jednak może się to wiązać z ryzykiem. Przede wszystkim osoba starsza powinna bardzo dokładnie zweryfikować podmiot, na który przepisywane jest prawo własności.

Nie zmienia to faktu, że takie rozwiązanie przy niskiej emeryturze może dla seniora się opłacać. Comiesięczna, dożywotnia renta jest mocnym dofinansowaniem domowego budżetu. Dodatkowo, jeśli osoba starsza jest samotna i nie ma na kogo przepisać nieruchomości, to niweluje problem dziedziczenia. Lokal przepisywany jest na nabywcę, a senior przestaje się martwić, że nie ma komu go zostawić.

Rozsądek przede wszystkim

Należy być jednak uczulonym na wszelkiego rodzaju oszustwa i próby wyłudzenia. Odwrócona hipoteka, choć może być korzystnym rozwiązaniem, jest również łakomym kąskiem dla naciągaczy. Senior poprzez podpisanie takiej umowy często oddaje wszystko, co ma, wierząc, że druga strona dotrzyma ustalonych warunków. Właśnie dlatego należy bardzo skrupulatnie zweryfikować podmiot, z którym podpisywana jest umowa.

Comments

comments

291
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...