Forum III wieku w Nowym Sączu

Informacja prasowa - 10.08.2017
256

Forum III wieku w Nowym Sączu

Forum III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i „srebrnej gospodarki” zainicjowane przez organizacje pozarządowe, które od 9 lat odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu.


Forum III Wieku stawia na postrzeganie zmian demograficznych nie jako zagrożenia, ale jako wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, w tym również dla podmiotów biznesowych, w wielu obszarach jak np. ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie.

Powoli, ale skutecznie udaje się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych, o Silver Generation. Seniorzy nie są jedynie obciążeniem dla gospodarki, państwa czy społeczeństwa. To ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi kraju i regionów. To grupa obywateli oraz konsumentów, niepozbawiona aspiracji.

Udział w Forum III Wieku 2017 zgłosiło 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych, reprezentujących środowisko aktywnych osób starszych jak również wielu gości, z kraju i zagranicy, zainteresowanych tematyką starzenia się społeczeństwa i procesami demograficznymi w Europie.

Srebrna gospodarka” ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego, zaczyna się wówczas, gdy podmioty gospodarcze dostrzegają w seniorach potencjalnych klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Obywatelskiego organizują dziewiątą edycję Forum III Wieku, międzynarodowej konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, w dniach od 6 do 9 września 2017r.

Organizatorzy zapraszają na:

  • Debatę Forum III Wieku, 6 września br. w Nowym Sączu, Aula Biblioteki PWSZ

Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”

  • Panele dyskusyjne Forum III Wieku, 7 września br. w Krynicy Zdroju, na Forum Ekonomicznym:

I PANEL: „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – Konsument na rynku usług i produktów”

II PANEL: „Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”

  • Sesję plenarną Forum III Wieku, 8 września br. w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie.

Ramowy program Forum III Wieku na stronie: www.forumtrzeciegowieku.pl

Comments

comments

256
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...