Główne czynniki pogorszenia się zdrowia ludzi starszych

Redakcja IUVENIS - 04.07.2017
174

Główne czynniki pogorszenia się zdrowia ludzi starszych

Z wiekiem jesteśmy coraz bardziej podatni na choroby, nasza odporność spada. Jednakże duży procent samych przyczyn zachorowań możemy wyeliminować określając i zapobiegając czynnikom wpływającym negatywnie na nasze zdrowie.


Organizacja WHO określiła pięć głównych czynników zagrażających zdrowiu i życiu osób starszych, są to:

  • urazy
  • rozwój chorób niezakaźnych
  • bieda
  • izolacja i wykluczenie społeczne, choroba psychiczna
  • przemoc

Upadki i urazy mogą mieć bardzo duży wpływ na zdrowie osoby starszej. Niejednokrotnie upadek, którego skutkiem jest chociażby załamanie, kończy się konieczną hospitalizacją. Ryzyko takich wypadków niestety rośnie wiekiem. Czy można im zapobiegać? W większości tak, ale wiąże się to z zakupem rzeczy ułatwiających osobie starszej codzienną egzystencję- balkonik, dobrze dopasowane kule, wózek inwalidzki .

Odzwierciedleniem naszej dbałości o zdrowie są podejmowane przed laty decyzje. To jak się odżywialiśmy, czy byliśmy aktywni, czy paliliśmy papierosy. Nasze złe decyzje mogą skutkować w przyszłości takimi chorobami jak cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, zmiany nowotworowe, zaburzenia psychiczne. Choć złe nawyki mogą mieć odzwierciedlenie w naszym stanie zdrowia przez całe życie, właśnie na starość ryzyko zdecydowanie rośnie. Badania pokazują, że osoby które rzuciły palenie w wieku 60-75, zmniejszyły tym samym ryzyko przedwczesnej śmierci o 50%. Ponadto ważnym jest, żeby osoba starsza kontrolowała swoją dietę, postawiła na aktywność fizyczną, co pomoże zniwelować ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko ubóstwa, które według badań WHO jest większe w przypadku kobiet, niż w przypadku mężczyzn. Patrząc na statystyki wskaźnik ubóstwa wśród osób powyżej 65 roku życia w krajach UE jest bardzo zróżnicowany od 4% na Węgrzech po 49% na Cyprze. Brak środków na zakup lekarstw, wykonania dodatkowych badań, na które nie mamy czasu czekać, może przyczynić się do znacznego pogorszenia zdrowia.

Czynnik izolacji i wykluczenia społecznego jest bardzo znaczący, dla zdrowia i życia seniora. U takiej osoby zwiększa się chociażby ryzyko rozwoju choroby psychicznej, stosowania wobec niej przemocy oraz zaniedbania podstawowych potrzeb jak nawodnienie i odżywienie organizmu.

Niestety nie ma dokładnych danych podających ile osób starszych pada ofiarą przemocy fizycznej, finansowej, psychicznej czy zaniedbania, ale szacuje się, że może to być nawet 4 mln obywateli UE. Przemoc wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na psychikę ofiary. Według WHO problem przemocy wobec osób starszych dopiero w ostatnich latach stał się przedmiotem badań, gdyż wcześniej traktowany był jak prywatna sprawa.

Źródło: http://www.euro.who.int

Comments

comments

174
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...