I Forum Gospodarki Senioralnej przy Forum Ekonomicznym w Krynicy

Redakcja IUVENIS - 23.08.2017
145

7.09- I Forum Gospodarki Senioralnej

Aktywizacja seniorów do brania udziału w życiu publicznym, innowacyjność działań i dostosowanie ich do starszego wieku użytkowników, promocja srebrnej ekonomii. Te i inne zagadnienia poruszą prelegenci zbliżającego się I Forum Gospodarki Senioralnej przy Forum Ekonomicznym w Krynicy.


Tematy dyskusji I Forum Gospodarki Senioralnej:

Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument na rynku usług i produktów.

 • Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, finansów publicznych ale również dla gospodarki. Zmiany demograficzne mają istotny wpływ na rozwój procesów i polityk społecznych i gospodarczych. Rekomendacja kierunków zmian.
 • Jakie działania podejmują podmioty sektora publicznego, prywatnego oraz NGO w celu przygotowania kompleksowej oferty usług i produktów dla seniorów – konsumentów? Jak promować rozwój silver economy?
 • Jak chronić seniorów – konsumentów przed nieuczciwymi praktykami? W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo seniorów?

Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych.

 • Wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa jest mobilizowanie seniorów do aktywności i partycypacji w życiu publicznym. W jaki sposób najskuteczniej aktywizować osoby starsze i włączać w działania obywatelskie?
 • Istotna jest rola i znaczenie edukacji, poszerzania wiedzy, dostępu do informacji publicznych, nowych kompetencji i umiejętności w tworzeniu partnerskich relacji środowiska senioralnego z samorządem lokalnym i regionalnym, organizacjami pozarządowymi i młodym pokoleniem. Jakie działania są w tym zakresie niezbędne do wdrożenia?

Innowacyjność jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa – panel dyskusyjny

 • Nadchodzi czas e-seniorów, czyli osób w wieku 55+, które są aktywne i w pełni świadome możliwości, jakie dają nowe technologie. Producenci, muszą zacząć uwzględniać potrzeby tej właśnie grupy wiekowej. Czy innowacyjność może rzeczywiście stać się receptą na problem starzejącego się społeczeństwa?

Zakres tematów, jakie poruszane będą podczas Forum:

 • Innowacje
 • Ochrona zdrowia
 • Relacje z rządem i samorządem
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Znaczenie gospodarki senioralnej
 • Budownictwo

Więcej o Forum Ekonomicznym w Krynicy znajdziecie na stronie: forum-ekonomiczne.pl

Comments

comments

145
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...