II Spotkanie Seniora – na realizację programu Senior Plus przeznaczono 80 mln zł

Redakcja IUVENIS - 06.10.2017
217

II Spotkanie Seniora – na realizację programu Senior Plus przeznaczono 80 mln zł

5 października w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się II Spotkanie Seniora, w którym udział wzięła minister Elżbieta Rafalska. W trakcie spotkania poinformowała o planach rozwoju projektu Senior Plus, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


II Spotkanie Seniora odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Udział w nim wzięli, oprócz przedstawicieli ministerstwa, uczestnicy zajęć domów i klubów Senior Plus. Obecnych na spotkaniu przywitała Elżbieta Rafalska, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na bardzo ważną rolę seniorów w życiu społecznym:

„Centralne miejsce w ramach polityki publicznej realizowanej przez Radę Ministrów zajmuje rodzina. Mówiąc o rodzinie, nie należy jednak zapominać o osobach starszych oraz ich szczególnej roli.”

Minister Rafalska poinformowała także o planach rozwoju rządowego programu Senior Plus. W przyszłym roku na jego realizację przeznaczonych zostanie 80 mln zł.  Do końca bieżącego roku zaś ma zostać utworzonych jeszcze około 260 klubów i domów „Senior+”.

Cały program ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Jest on realizowany poprzez tworzenie miejsc, gdzie osoby starsze mogą działać i spotykać się w ramach prowadzonych działań. Inicjatywa jest widoczna przede wszystkim lokalnie, dzięki czemu dociera do osób, chcących zwiększyć swoją aktywność i udział w życiu społecznym.

Comments

comments

217
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...