Kolejka do spadku – jaka jest różnica pomiędzy dziedziczeniem ustawowym a testamentowym?

Redakcja IUVENIS - 26.10.2017
156

Kolejka do spadku – jaka jest różnica pomiędzy dziedziczeniem ustawowym a testamentowym?

Choć w Polsce testamenty nie są jeszcze tak popularne, jak w Stanach Zjednoczonych, to warto się jednak zastanowić nad spisaniem ostatniej woli u notariusza. Obecne prawo stawia testament ponad przepisami, dotyczącymi dziedziczenia. Jaka jest jednak różnica pomiędzy tymi dwoma formami?


Dziedziczenie ustawowe

Przede wszystkim w przypadku dziedziczenia ustawowego mamy do czynienia z kolejnością dziedziczenia, ustaloną przez ustawodawcę. W ustawie jest jasno napisane, kto i w jakim procencie otrzyma w spadku majątek po osobie zmarłej. Ustawa nakłada również tzw. obowiązek majątkowy, czyli np. dziedziczenie długów. W kolejce do dziedziczenia są na pierwszym miejscu małżonkowie oraz dzieci, bądź zstępni, czyli wnukowie, prawnukowi itd. (pod warunkiem, że osoby uprawnione nie dożyły spadku). Jeśli zaś osoba zmarła nie miała dzieci, upoważnionymi w pierwszej kolejności zostają, obok ślubnego, również rodzice spadkodawcy. Istnieje również trzeci podział, obejmujący małżonka, jednego z rodziców oraz rodzeństwo zmarłego bądź potomków rodzeństwa.

Jeśli zaś w chwili śmierci zmarły nie miał małżonka, rodzeństwa, rodziców, ani dzieci, osobami uprawnionymi do dziedziczenia zostają dziadkowie bądź zstępni, jeśli ci pierwsi również nie dożyją. Jeśli zaś i tutaj nie zostaną odnalezione bliskie osoby, w kolejce następni są pasierbowie, a na końcu gmina oraz Skarb Państwa.

Dziedziczenie testamentowe

Testament może całkowicie zignorować ustawową kolejkę dziedziczenia, a także uprawnić do dysponowania spadkiem osobę niespokrewnioną. Spisanie ważnego dokumentu daje nam możliwość rozdysponowania naszego majątku zgodnie z naszą wolą. Warto jednak pamiętać, że jeśli w testamencie nie uwzględnimy najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice), mogą oni wystąpić do wskazanego przez nas spadkobiercy o tzw. zachowek.  Nie zmienia to faktu, że według prawa polskiego to testament jest ponad ustawą o dziedziczeniu.

Jednak aby nasza ostatnia wola była niepodważalna, najlepszym rozwiązaniem będzie spisanie jej w obecności notariusza. Testament, przed zrealizowaniem go, musi zostać uznany za ważny, dlatego należy go sporządzić odręcznie na papierze, opatrzyć podpisem oraz datą. Dla całkowitej pewności jednak zaleca się poświadczyć go także notarialnie, co rozwieje wszelkie wątpliwości.

Comments

comments

156
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...