Nowy wiek emerytalny – nie wszyscy dostaną świadczenie w październiku

Redakcja IUVENIS - 12.09.2017
178

Nowy wiek emerytalny – nie wszyscy dostaną świadczenie w październiku

Ustawa obniżająca wiek emerytalny wchodzi w życie od 1 października 2017 roku. Wnioski natomiast można składać od 1 września. Nie dają jednak one gwarancji, że pierwsze świadczenie zostanie wypłacone w październiku.


Uprawnionych do złożenia wniosku jest około 330 tys. osób. W niecałe dwa tygodnie września Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczył, że już 1/3 osób złożyła odpowiednie dokumenty. Jednak może się okazać, że pomimo ogromnych wysiłków, jakie podejmują pracownicy ZUS, świadczenia zostaną wypłacone z opóźnieniem.

Wynika to przede wszystkim z braku właściwych rozwiązań systemowych. Ustawodawca zmienił prawo od 1 października, jednak system operacyjny ZUSu działa w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nie można do niego wprowadzać wniosków z wyprzedzeniem, gdyż są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Wszystkie złożone pisma we wrześniu pojawią się w systemie dopiero 2 października. Takie opóźnienie wpłynie na termin wypłacania świadczeń. Nie znaczy to jednak, że środki nie zostaną w ogóle wypłacone. ZUS ma obowiązek wypłacić wyrównanie wraz z pierwszym świadczeniem, jakie otrzymamy.

Aktualnie pracownicy ZUS procesują wnioski w formie papierowej. Jest to również duże wyzwanie ze względu na fakt, że aby wyliczyć emeryturę, w wielu przypadkach najpierw trzeba wyliczyć kapitał początkowy. Liczne braki w dokumentach także mogą spowodować wydłużenie procesu przyznawania świadczenia. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, to może ten termin wydłużyć, wzywając do uzupełnienia braków.

Około 100 tys. wniosków jest aktualnie procesowanych przez pracowników ZUS. Aby zobrazować, jak tytanicznym jest to wysiłkiem, wystarczy powiedzieć, że osoby zatrudnione w ZUS obligatoryjnie pracują każdego dnia dwie godziny dłużej ponad ustawowy czas pracy. Dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których osoby, które miały zaplanowany urlop na wrzesień, muszą odrobić nadgodziny, jakie w czasie nieobecności byłyby wyrobione.

Cały ogrom pracy, jaki wykonują osoby zatrudnione w ZUS, służy przede wszystkim temu, aby osoby uprawnione do pobierania świadczenia, otrzymały je jak najszybciej. I choć na przeszkodzie stoi nieprzemyślany system operacyjny, to jednak wszystkie wnioski zostaną jak najszybciej przeprocesowane.

Comments

comments

178
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...