Rozwój i działalność wolontariacka – aktywni seniorzy na emeryturze

Redakcja IUVENIS - 30.11.2017
40

Rozwój i działalność wolontariacka – aktywni seniorzy na emeryturze

Nigdy nie jest za późno na nauczenie się nowych umiejętności, a tym bardziej na pomoc w szczytnym celu. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” pomaga osobom po 60 roku życia rozwijać się, ale również uczy ich zbierać fundusze na szczytne cele.


Jak podaje Onet.pl, Fundacja prowadzi obecnie projekt pod nazwą Senioralny Klub Obywatelski II. W ramach organizowanych zajęć seniorzy uczestniczą w warsztatach komputerowych czy dziennikarskich. Dodatkowo uczą się pozyskiwać fundusze oraz prowadzić promocję działań społecznych oraz wolontariatu. Organizowane są także zajęcia gimnastyczne.

Aktualnie w projekcie udział bierze około 40 seniorów z Lublina. Na tym etapie już sami organizują i realizują wybrane inicjatywy społeczne, które wydały się dla nich ważne bądź najważniejsze. Jednym z zadań, jakie stoją przed osobami starszymi, jest pozyskanie części funduszy na realizację projektów.

Na łamach Onet.pl Piotr Marzęda, prezes Fundacji Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, projekt ma na celu przede wszystkim rozwijanie społeczności lokalnej:

Od trzech lat współpracujemy w grupą powyżej 60. roku życia. Ideą projektu jest zwiększenie aktywności seniorów, chcemy, aby sami angażowali się społecznie, dajemy im wiedzę i narzędzia do tego zaangażowania.

Seniorzy podzieleni są na cztery grupy, w ramach których wymyślili konkretne cele działania. Pierwsza inicjatywa wesprze 58 podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Krzesimowie. Ośrodek potrzebuje koców, ubrań, naczyń, czy chociażby środków czystości. Mieszkańcy Domu Opieki to osoby samotne i chore, które potrzebują wsparcia ze strony społeczeństwa.

Druga grupa planuje przeprowadzić cykl warsztatów z zakresu muzykoterapii dla osób starszych. Zajęcia będą połączone ze spotkaniami z konwersacją w języku włoskim i bułgarskim. Jest to ukłon aktywnych seniorów w stronę innych osób starszych, które również można zaktywizować.

Trzecia inicjatywa dotyczy pomocy osobom, które korzystają z Kuchni Św. Brata Alberta w Lublinie. Czwarta grupa z kolei wesprze Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Każda z przeprowadzonych akcji, choć odbędzie się przy wsparciu Fundacji, wymaga od seniorów zebrania dodatkowych funduszy. Jak wyjaśnia Piotr Marzęda:

Celem każdej grupy jest zebranie min. 500 złotych, a w ramach projektu otrzymują z budżetu 1500 złotych. Całość zostanie przekazana, wydatkowana na rzecz wybranych przez seniorów akcji.

Projekt zdecydowanie wpływa na życie lokalnej społeczności, ale również uczy działań wolontariackich. Cieszy przede wszystkim to, że seniorzy, członkowie lokalnej społeczności, chcą działać na rzecz innych osób. Fundacja, przeprowadzając projekt, przekazuje cenną wiedzę, dotyczącą organizowania akcji charytatywnych. Edukacyjna wartość projektu rzutuje więc pozytywnie na lokalne struktury i działalność.

Comments

comments

40
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...