Rzecznik Praw Pacjenta – świadczenia geriatryczne na niskim poziomie

Redakcja IUVENIS - 05.12.2017
77

Rzecznik Praw Pacjenta – świadczenia geriatryczne na niskim poziomie

W starzejącym się społeczeństwie, w którym coraz więcej osób osiąga długowieczność, geriatria będzie dosyć sporą dziedziną służby zdrowia. Już dziś powinniśmy więc zadbać o wciąż wzrastającą liczbę seniorów i umożliwić im korzystanie z wyspecjalizowanej opieki geriatrycznej.


Jak jednak zauważa Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec sytuacja nie wygląda najlepiej. Wystosował list do Ministra Zdrowia ws kondycji polskiej polityki geriatrycznej oraz tego, co można z nią zrobić. W swoim wystąpieniu wspomina m.in. o potrzebie poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zwraca również uwagę na brak oddziałów rehabilitacji geriatrycznej, często potrzebnej po przebytej hospitalizacji.

Podobne problemy dostrzega również prof. Dr hab. Tomasz Kostka, który pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie geriatrii. Jak podaje Rzeczpospolita, w swojej corocznej opinii wskazał m.in., że:

(…) system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu (na oddziale geriatrycznym lub innym) była objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie optymalnie powróciła do swojego środowiska domowego. Jeśli pacjent wymaga pomocy w czynnościach codziennych powinien mieć pełną dostępność do usług pracowników opieki socjalnej, pielęgniarki rodzinnej i systematycznych zajęć rehabilitacyjnych, fizjoterapii. Jeśli taka dochodząca pomoc jest niewystarczająca, właściwym rozwiązaniem może być dom dziennego pobytu z fachową opieką pielęgniarską, pomocą medyczną i zajęciami usprawniającymi. (…)

Wnioski nasuwają się same – w Polsce brakuje kompleksowych rozwiązań, które zapewnią odpowiednią opiekę dla seniorów. Oprócz specjalistycznych oddziałów geriatrycznych potrzebne są również oddziały rehabilitacyjne, które pomogą osobom starszym powrócić do zdrowia. Dodatkowym aspektem są dzienne domy opieki oraz inne rozwiązania, zapewniające wsparcie osobom w podeszłym wieku. Obecny system świadczeń i refundacji nie jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeb seniorów, którzy zmagając się z chorobą, nie są w stanie pozwolić sobie na drogie i kosztowne rehabilitacje.

Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa należy jak najszybciej podjąć kroki, dzięki którym powstanie kompleksowy system opieki nad osobami starszymi. Pierwszym, podstawowym zadaniem jest przede wszystkim zbadanie, jakie są obecne potrzeby seniorów oraz jak będą się one zmieniać w przyszłość. Choć problem z dostępem do leczenia geriatrycznego występuje dzisiaj, to jednak kształt tej dziedziny medycyny powinien w przyszłości być dostosowany również do przewidywanej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Comments

comments

77
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...