Smog zagrożeniem życia i zdrowia – szczególnie dla seniorów, kobiet w ciąży oraz ich dzieci

Redakcja IUVENIS - 01.12.2017
151

Smog zagrożeniem życia i zdrowia – szczególnie dla seniorów, kobiet w ciąży oraz ich dzieci

Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w Europie w kwestii zanieczyszczonego powietrza. I choć temat czasem pojawia się w mediach, codzienność szybko sprawia, że o nim zapominamy. A przecież jest się, czego bać.


Smog jest nienaturalnym zjawiskiem, za które w największej mierze odpowiada działalność człowieka, ale też mgła czy bezwietrzna pogoda. Składa się on ze szkodliwych dla organizmu związków chemicznych, takich jak benzo(a)piren, dwutlenek siarki, tlenek węgla, czy też pyły zawieszone PM10. I choć część z tych nazw w ogóle nic nam nie mówi, to wystarczy powiedzieć, że te substancje wpływają na skrócenie życia ponad 40 tys. osób rocznie.  Takie informacje znajdziemy w nagraniu SciFun, kanału edukacyjnego na YouTube:

 

I choć wydaje się to niewiarygodne, za 87% zawartości mutagennego benzo(a)piranu w powietrzu odpowiadają… gospodarstwa domowe. Palenie śmieci oraz przestarzałe, nieszczelne instalacje skutkują znacznym pogorszeniem jakości powietrza, a co za tym idzie, pogorszeniem stanu zdrowia.

O problemie trzeba mówić

Na zlecenie władz Grodziska Mazowieckiego została przeprowadzona symulacja, która miała sprawdzić, jaki efekt spowodowałaby wymiana pieców węglowych na kotły gazowe. Wyniki są zgodne z wnioskami, wyciągniętymi w nagraniu SciFun. Wymiana spowodowałaby eliminację emisji rakotwórczego benzo(a)piranu oraz innych substancji szkodliwych, przedostających się do atmosfery.

Jednak aby zmiana zaszła, należy przede wszystkim uświadamiać o szkodliwym działaniu smogu. Gaspol S.A., jako firma odpowiedzialna społecznie, rozpoczęła w tym roku kampanię informacyjną, która przedstawia faktyczne przyczyny i skutki zanieczyszczenia. Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy Gaspol, w rozmowie z eNewsroom powiedziała:

W kilkudziesięciu miastach w Polsce pojawią się billboardy ukazujące cztery grupy społeczne najbardziej narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza. Są to kobiety w ciąży i ich nienarodzone jeszcze dzieci, seniorzy – osoby po 65. roku życia, ludzie uprawiający sport na zewnątrz oraz małe dzieci. (…) Oprócz tego uruchomiona została strona internetowa, gdzie można znaleźć informacje na temat smogu. Dostępny jest tam słownik pojęć z nazwami szkodliwych substancji i wyjaśnieniem ich działania, jak również informacje o możliwym rozwiązaniu problemu zanieczyszczeń powietrza. Jest nim wykorzystanie gazu płynnego.

Biorąc pod uwagę skalę problemu, przeprowadzana przez Gaspol akcja informacyjna jest jednym z milowych kroków na drodze do czystego powietrza. Skala problemu w naszym kraju jest na tyle duża, że wymaga przede wszystkim indywidualnego zaangażowania i zwrócenia uwagi na własne nawyki.

Edukacja w zakresie szkodliwości smogu wydaje się być podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań. Na stronie gaspoldobraenergia.pl znajdziemy najważniejsze informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, a także podpowiedzi, jak możemy wpłynąć na polepszenie sytuacji. Każdy z nas jest odpowiedzialny społecznie za świat, w którym żyjemy. Warto więc o niego zadbać.

Comments

comments

151
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...