Wolontariat polskich seniorów

Redakcja IUVENIS - 27.07.2017
219

Wolontariat polskich seniorów

Według badań Eurobarometru Polska znajduje się na szarym końcu listy państw, których obywatele zdecydowali się udzielać w wolontariacie (co piąty z nas). Z całej grupy jedynie 12% aktywnych wolontariuszy to osoby, które ukończyły 50 rok życia. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem kilku ważnych problemów naszego społeczeństwa.


Nie ufamy, więc nie pomagamy

Pierwszy problemem jest tak zwany niedostatek uogólnionego zaufania i gotowości do współpracy na rzecz innych. Polacy nie wierzą też w sens własnego działania. Zgłębiając nieco problem braku zainteresowania wolontariatem wśród osób 50 plus możemy zauważyć przede wszystkim w jaki sposób przedstawiana jest nam ta właśnie grupa społeczna. Czerpiąc informacje z przekazów medialnych kreujemy obraz osoby, która zamiast dawać to dostaje, patrzymy na nią przez pryzmat kosztów, jakie ponosimy, a nie potencjału jaki mogą zaoferować. Mamy więc aspekt finansowy.

Osoba 50 plus często postrzegana jest jako ta, która sama potrzebuje pomocy, w czym nie pomagają samorządy. Działania skierowane na sferę opieki, bez uwzględnienia aspektu aktywizacji, nie poprawią, a co ważniejsze nie zmotywują grupy do działania. Promocja i edukacja dotycząca działań wolontariackich, również nie pomaga w motywacji osób starszych, ponieważ kładzie nacisk na aktywizacje przede wszystkim ludzi młodych.

Jak nie zdrowie, to brak motywacji

Szeroki aspekt społeczny możemy nieco zawęzić skupiając się na pewnych ważnych uwarunkowaniach indywidualnych. Należą do nich czynniki demograficzne i psychofizyczne, w tym zakres posiadanej wiedzy oraz kompetencje; motywacja do angażowania się; uogólnione dyspozycje społeczne i psychofizyczne wpływające na naszą skłonność do pomocy, a związane z poczuciem wykluczenia i zadowolenia z własnego życia.

Niechęć do udzielania się w wolontariacie może mieć też fakt, że w porównaniu z innymi krajami, Polacy w wieku 55-64 lata, oceniają swój stan zdrowia jako zły. Nieco mniejsze znaczenie przynajmniej w przypadku Polski może mieć odmienna tożsamość etniczna. Ponadto osoby starsze czują powinność pomagania najbliższym, opieki nad wnukami, co więcej, trochę się tego od nich  wymaga. Znaczącym argumentem przeciw zaangażowaniu się seniorów w wolontariat jest czas, który podzielony na pracę, obowiązki domowe i rodzinę tak bardzo się kurczy, że nie ma chwili by poświęcić się dodatkowemu zajęciu. Trudno uświadomić sobie, że pomagając innym pomagamy też sobie.

Kolejne badania i raporty przedstawiające sytuację chociażby emerytów w Polsce (Godna emerytura tylko w Norwegii?- ranking NGAM) nie wyglądają najlepiej, a póki nie poprawi się standard życia seniorów, nie zwiększy się zainteresowanie działaniami poza zarobkowymi.

Źródło: pozytek.gov.pl

Polecamy: Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Comments

comments

219
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...