Wydatki mieszkaniowe pochłaniają nawet 25% budżetu seniora – jak może się zmienić sytuacja mieszkaniowa osób starszych?

Redakcja IUVENIS - 07.11.2017
62

Wydatki mieszkaniowe pochłaniają nawet 25% budżetu seniora - jak może się zmienić sytuacja mieszkaniowa osób starszych?

Około 2,5 mln mieszkań i domów jest własnością polskich emerytów.  Połowa posiadaczy nieruchomości mieszka samotnie, a co za tym idzie, samodzielnie ponoszą koszty utrzymania lokalu. Niskie świadczenia emerytalne sprawiają, że utrzymanie się na własnościowym mieszkaniu staje się problematyczne.


Prawie 50% gospodarstw domowych, utrzymywanych przez osoby starsze, to domostwa jednoosobowe. W takim wypadku koszt utrzymania lokalu ponoszony jest tylko z jednego świadczenia, które według danych ZUS, jest przeważnie niskie. Jak podaje portal housemarket.pl, przeciętna, miesięczna emerytura nominalna w czerwcu 2016 roku kształtowała się na poziomie około 1720 zł netto.

Gospodarstwa senioralne nieraz pochłaniają nawet 25% budżetu samotnej osoby starszej, co średnio daje wydatek na poziomie około 430 zł. Mieszkania, zajmowane przez seniorów, często są relatywnie duże i energochłonne. Dodatkowo stan lokali się pogarsza z powodu czasochłonnych i drogich remontów, na które emeryci nie zawsze mogą sobie pozwolić.

Bariery mieszkaniowe współczesnych seniorów

Lokale mieszkalne często są też niedostosowane do potrzeb i możliwości seniora. Wielu z nich powinno korzystać z ułatwień, usprawniających ich funkcjonowanie czy poruszanie się. Rozwiązaniem mogłyby być mobilne usługi medyczne dla osób starszych, jednak nie wszystkich stać na takie udogodnienia.

Dużym ułatwieniem dla seniorów byłoby wykorzystanie technologii smart, opartej na IoT (Intelligence of Things). Polega ona na zastosowaniu takich rozwiązań technologicznych, które automatycznie mogłyby ustawiać np. temperaturę w domu, włączać urządzenia grzewcze, czy chociażby kontrolować politykę gospodarowania odpadami.

Takie rozwiązania, choć technologicznie możliwe, mijają się z rzeczywistością. Przede wszystkim dlatego, że w obecnej sytuacji seniorów nie stać na wdrożenie takich urządzeń. Dodatkowym czynnikiem jest zaprojektowanie systemu i dopasowanie do indywidualnych potrzeb seniora – to generuje kolejne koszty, ponadto jest czasochłonne. Samo wdrożenie rozwiązań również wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów finansowych.

Polityka mieszkaniowa państwa może wspomóc wprowadzenie zmian?

Państwo musiałoby rozpocząć politykę, mającą na celu wprowadzenie odpowiednich usprawnień z uwzględnieniem niskich możliwości finansowych seniorów. Dodatkowo emeryci powinni przemyśleć, czy utrzymywanie własnościowego lokalu jest uzasadnione. Gdyby państwo stworzyłoby odpowiednie warunki, seniorzy mogliby skorzystać z zupełnie innych niż dotychczasowe rozwiązań.

Po pierwsze – władze lokalne mogłyby przygotować specjalne mieszkania niezależne dostosowane do trybu życia osób starszych i niepełnosprawnych. Po drugie – budynki z mieszkaniami specjalnymi lub całe zespoły mieszkaniowe, wyposażone w zespół usługowo-kulturalny i serwis pielęgniarski byłyby alternatywą dla trudnych w utrzymaniu mieszkań własnościowych. Po trzecie – budynki wspólnot emeryckich z bogatym programem usług i urządzeń, które służyłyby pielęgnacji, zaopatrzeniu, czy rozrywce, ale również domy rencistów, czy domy opieki przeznaczone do długoterminowego pobytu. Tak przygotowane osiedla pomogłyby nie tylko ograniczyć koszty emerytom, ale również zapewniłyby im kompleksową, całodobową opiekę.

Jest to oczywiście jedna z możliwości, na razie całkowicie nierealna. Zastosowanie takich rozwiązań wymagałoby zmiany systemu socjalnego oraz zastosowania zmian w polityce planowania przestrzennego. Włodarze miast i gmin musieliby wygospodarować przestrzenie mieszkalne, które następnie musieliby dostosować do możliwości osób starszych i niepełnosprawnych.

I choć pomysł w obecnej rzeczywistości nie jest możliwy do wdrożenia, to być może w przyszłości sytuacja zmieni się na tyle, że społeczeństwo pomyśli w większym stopniu o seniorach i ich potrzebach. Przy szybko starzejącym się społeczeństwie warto szukać rozwiązań, które zmienią otoczenie osób starszych na bardziej przyjazne.

Comments

comments

62
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...